ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
Slide background

Slide background

Slide background

โขน ศาลาเฉลิมกรุง

ชุด "หนุมาน" (ปฐมบทแห่งจินตนาการ

Slide background

หนุมาน

"ข้าฯ คือหนุมานบุตรของพระพาย จะขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป"

Slide background

ประชาสัมพันธ์

ศาลาเฉลิมกรุง เปิดเวทีอันทรงเกียรติรับสมัครผู้เข้าประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต (เพลงไทยสากล) โครงการ "ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง" ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม ถึงวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

ศาลาเฉลิมกรุง เปิดเวทีอันทรงเกียรติรับสมัครผู้เข้าประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต (เพลงไทยสากล) โครงการ "ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง" ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม ถึงวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ขอเชิญเยาวชนไทยชายและหญิง ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงอายุไม่เกิน 30 ปี สามารถออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจนและไม่เป็นนักร้องอาชีพหรือสังกัดค่ายเพลงใดๆ สมัครเข้าร่วมประกวดร้องเพลงเพลงไทยประทับใจในอดีตในโครงการ "ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563

กิจกรรม

โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

การประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดีตรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” ครั้งที่ 18 ปี 2562 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยศาลาเฉลิมกรุง และ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดขึ้น