ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
Slide background

ประชาสัมพันธ์

2 กรกฎาคม 2567 ครบรอบ 91 ปี “ศาลาเฉลิมกรุง” โรงมหรสพหลวงแห่งแรกของประเทศไทย จัดพิธีทางศาสนา - พิธีบวงสรวง – มอบทุนมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง พร้อมเปิดตัวการแสดงโขนรอบนักท่องเที่ยว “ชุดหนุมาน” ร่วมสืบสานแห่งจารีต...ธำรงเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย เผยแพร่สู่

2 กรกฎาคม 2567 ครบรอบ 91 ปี “ศาลาเฉลิมกรุง” โรงมหรสพหลวงแห่งแรกของประเทศไทย จัดพิธีทางศาสนา - พิธีบวงสรวง – มอบทุนมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง พร้อมเปิดตัวการแสดงโขนรอบนักท่องเที่ยว “ชุดหนุมาน” ร่วมสืบสานแห่งจารีต...ธำรงเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย เผยแพร่สู่สายตาประชาคมโลก

กิจกรรม

ครบรอบ 90 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง วันที่ 2 กรกฎาคม 2566

โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จัดพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวง เนื่องในวันครบรอบ 90 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 พร้อมจัดการแสดงรำบวงสรวง ชุดพระผู้สร้างหนุมานประทานพร โดยนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง มีหนุมานตัวละครเอกในเรื่องรามเกียรติ์ อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ได้มาอำนวยพรพร้อมทั้งเชิญเทวะจตุโลกบาลผู้คุ้มภัย ปกปักและรักษาโลกมนุษย์ทั้งสี่ทิศ คือ พระอินทร์ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวเวสสุวัณ เสด็จจากทิพย์พิมานมาร่วมประทานพร ให้ศาลาเฉลิมกรุงสถิตสถาวรรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้า ธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ดนตรีสืบไป