ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
Slide background

ประชาสัมพันธ์

"โก๋หลังวัง" คอนเสิร์ตที่ครองใจแฟนเพลงได้อย่างเหนียวแน่น ปีนี้เพิ่มเติมคือวัยรุ่นยุคใหม่ หันมาเป็นผู้ร่วมถ่ายทอดบทเพลงและฟังเพลงสากลยุค 60's กันมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ "โก๋หลังวัง" ที่จัดขึ้นเมื่อบ่ายวันอาท

"โก๋หลังวัง" คอนเสิร์ตที่ครองใจแฟนเพลงได้อย่างเหนียวแน่น ปีนี้เพิ่มเติมคือวัยรุ่นยุคใหม่ หันมาเป็นผู้ร่วมถ่ายทอดบทเพลงและฟังเพลงสากลยุค 60's กันมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ "โก๋หลังวัง" ที่จัดขึ้นเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

กิจกรรม

ครบรอบ 89 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง วันที่ 2 กรกฎาคม 2565

โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จัดพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวง เนื่องในวันครบรอบ 89 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เมื่อช่วงเช้าเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 พร้อมจัดการแสดงรำบวงสรวง ชุดบุตรวายุจัตุโลกบาลประทานพร โดยนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง มีหนุมานตัวละครเอกในเรื่องรามเกียรติ์ อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ได้มาอำนวยพรพร้อมทั้งเชิญเทวะจตุโลกบาลผู้คุ้มภัย ปกปักและรักษาโลกมนุษย์ทั้งสี่ทิศ คือ พระอินทร์ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวเวสสุวัณ เสด็จจากทิพย์พิมานมาร่วมประทานพร ให้ศาลาเฉลิมกรุงสถิตสถาวรรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้า ธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ดนตรีสืบไป