ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  งดการจัดกิจกรรมการแสดงโขน ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เป็นการชั่วคราว


ตามที่ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ได้จัดการแสดงโขนสำหรับนักท่องเที่ยว เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมาน โดยเป็นการแสดงระยะยาวจัดแสดงอย่างต่อเนื่องตลอดปี ในระหว่างวันจันทร์–วันศุกร์ วันละ ๕ รอบ ได้แก่รอบ ๑๐.๓๐ น. รอบ ๑๓.๐๐ น. รอบ ๑๔.๐๐ น. รอบ ๑๖.๐๐ น. และรอบ ๑๗.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอด ในการเผยแพร่ศิลปะการแสดง “โขน” นาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติไทยสู่สายตาประชาคมโลก โดยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมากนั้น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในขณะนี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่องศาลาเฉลิมกรุงตระหนักถึงความปลอดภัยในด้านสุขภาพของผู้ชม ศิลปินนักแสดง นักดนตรีและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นหลัก จึงขอแจ้งงดการจัดกิจกรรมการแสดงโขน ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และจะแจ้งกำหนดวันจัดการแสดงมาเพื่อทราบต่อไป ในช่วงเวลานี้ศาลาเฉลิมกรุงจะใช้เวลาอันมีค่าในการจัดเตรียมการแสดงให้สมบูรณ์ที่สุด เพื่อที่ทุกท่านจะได้รับความบันเทิงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

ศาลาเฉลิมกรุง
เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา : 9.00 น. – 18.00 น.

การเดินทาง

ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา
โทร. 0-2262-3456

เข้าสู่เว็บไซต์ Thaiticket Major