ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

คอนเสิร์ต “๗๒ กะรัต” นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ รอบ ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง

          ศาลาเฉลิมกรุง จัดคอนเสิร์ต “๗๒ กะรัต” นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ รอบ ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานคุณภาพของ นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ นางเอกแห่งวงการบันเทิงไทย จากยุคช่อง 4 บางขุนพรหม มาเป็นเพชรประดับวงการบันเทิงไทยจนถึงยุคปัจจุบัน

          ถ่ายทอดผลงานคุณภาพผ่านผลงานเพลง พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ สุประวัติ ปัทมสูต (ศิลปินแห่งชาติ), ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์(ศิลปินแห่งชาติ), ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ, สุดา ชื่นบาน, วงศ์จันทร์ ไพโรจน์, นีรนุช ปัทมสูต, นฤพนธ์ ดุริยพันธ์, ปกรณ์ พรพิสุทธิ์, อุมาพร บัวพึ่ง, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, บูรพา-ญาดา อารัมภีร, มนตรี แพร่ศิริพุฒิพงศ์, สมา สวยสด, จารุทัศ-จารุวรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ, นพ.ชลธวัช สุวรรณปิยะศิริ(ทายาท) ร่วมด้วย เภตรา ศรีวรานนท์ นาฏศิลปินจากกรมศิลปากร บรรเลงโดย วงกระชับมิตร

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9