ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

งาน “เฉลิมกรุง...เฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ และชมการประกวดขับร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต ชมฟรี! วันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2561 ณ ลานมิ่งเมือง ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า

          ศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ บริษัท สยามสินธร จำกัด และศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า จัดกิจกรรมงาน “เฉลิมกรุง…เฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 20 ปี 2561 ขึ้น ในระหว่างวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม – วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ลานมิ่งเมือง ศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5, พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระราชดำริของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ที่ดินบริเวณระหว่างถนนเจริญกรุงและถนนพาหุรัดช่วงหลังวังบูรพา และถนนตรีเพชร เป็นศูนย์กลางความบันเทิงและเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าว เพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน ต่อมาในรัชสมัย ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นพระราชโอรสในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ทรงสืบทอดแนวพระราชดำริ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ศาลาเฉลิมกรุง” บนพื้นที่บริเวณดังกล่าว เพื่อให้เป็นสถานบันเทิงแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นของขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยในโอกาสฉลองพระนครครบรอบ 150 ปี ต่อมาในรัชสมัย ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ได้สืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยของชาติ โดยศาลาเฉลิมกรุงได้ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะการแสดงชั้นสูงประจำชาติไทย ด้วยการจัดการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จัดการแสดงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ รอบ 19.30 น. และจัดการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย โดยยืนมั่นในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเผยแพร่เกียรติภูมิของประเทศไทยตลอดมา และดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า ได้พัฒนากลายเป็นย่านธุรกิจการค้าสำคัญของกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมสินค้าของไทยคุณภาพดีราคาถูก รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยือน สมดังพระราชประสงค์สืบไป

          เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ผู้ทรงพระราชทาน “ศาลาเฉลิมกรุง” และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ขอเชิญชมการแสดงดนตรี “เพลงพระราชนิพนธ์” ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ เวทีเฉลิมกรุงเฉลิมพระเกียรติ” ลานมิ่งเมือง ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า ถ่ายทอดบทเพลงโดยนักร้องคุณภาพ วินัย พันธุรักษ์  อุมาพร บัวพึ่ง และนักร้องแชมป์จากศาลาเฉลิมกรุง สปาย ภาสกรณ์, เข้ม ศุภกิจ, ฟ้า กานต์ธยาน์วรรณ และ แนน มาริษา บรรเลงโดย วงเฉลิมราชย์  ผู้สนใจ ชมฟรี!  พร้อมเลือกสรรสินค้าไทยคุณภาพดี ราคาถูก  

          ขอเชิญร่วมชมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมเป็นแรงใจให้กับเยาวชนผู้ร่วมสืบสานมรดกเพลงไทย ชมลีลาการขับร้องเพลงไทยจากเยาวชนไทยผู้เข้าประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต(เพลงไทยสากล) ภายใต้ชื่อ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงไทยประทับใจในอดีต (เพลงไทยสากล) อีกทั้งยังเป็นการคัดสรรเยาวชนไทยที่มีความสามารถในด้านการร้องเพลง มาเป็นผู้สืบสานบทเพลงคุณภาพให้คงอยู่สืบไป ชมฟรี! ประกวดรอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 13 – วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม และประกวดรอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม นี้ เวลา 14.00 น. ณ เวที “เฉลิมกรุง...เฉลิมพระเกียรติ” ลานมิ่งเมือง ศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า พิธีกร นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์ - ประสาร อรัญโสต และติดตามชมรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง บรรเลงดนตรีโดย วงเฉลิมราชย์ พิธีกร เศรษฐา ศิระฉายา รอบชิงชนะเลิศ บัตรราคา 300 บาท ทุกที่นั่ง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตรได้วันนี้ที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. 0-2623-8148-9

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9