ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ศาลาเฉลิมกรุงขอเชิญประชาชนที่สนใจชมการแสดงโขนพระราชทาน โดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด "ฉลองนคร เฉลิมราช พระจักรี" วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

          เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และนางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดแสดงโขนพระราชทาน ที่ลานกิจกรรม เกท 1 ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด "ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี" ซึ่งจะจัดแสดงขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานนาฎศิลป์ชั้นสูงของชาติ และร่วมสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทย เกิดความรักและความภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งศิลปะการแสดงชั้นสูงประจำชาติไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสรับชมการแสดงโขนที่มีความวิจิตร งดงามตระการตา ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง ท่ามกลางสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก


          นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ ชุด "ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี" แสดงโดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง กำกับการแสดงโดย นาย เฉลิมศักดิ์ ปัญญวัฒน์วงศ์ เป็นคณะโขนที่ได้คัดเลือกนักแสดงกว่า 100 คน ที่ได้รับการฝึกฝนนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยจากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมการแสดง โดยรักษาอัตลักษณ์แห่งโขนไว้อย่างครบถ้วน ทางด้านขนบจารีตในการแสดง และพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่อง คุณค่าแห่งศิลปะชั้นสูงอันเป็นส่วนหนึ่งของมรดกไทย และความเป็นมหรสพเพื่อความบันเทิง ธำรงไว้ซึ่งความงดงามตามจารีตเดิม ทั้งลีลา และท่วงท่าการแสดงล้วนเน้นความประณีตอ่อนช้อย  


          การแสดงมีกระบวนท่าที่สวยงามรวดเร็วกระชับ ดนตรีไทยบรรเลงสด ถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงาม ดำเนินเรื่องด้วยการพากย์และเพลงหน้าพาทย์แบบโบราณ เรื่องราวสั้นกระชับด้วยการพากย์เจรจา ชมท่วงท่าความสง่างามของกระบวนทัพของพระรามและทศกัณฐ์ และสนุกสนานตื่นเต้นไปกับลีลากระบวนท่าของลิงที่หาชม ได้ยากในปัจจุบัน โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี สำหรับผู้ที่สนใจขอเชิญเข้าร่วมงานได้ในเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ ที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป และขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยเข้าร่วมงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 044-254-927 ในวันเวลาราชการ

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9