ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ขอเชิญชมคอนเสิร์ต เพื่อครู...ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ

ขอเชิญชมคอนเสิร์ต เพื่อครู...ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ รอบ ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

          ​กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง กำหนดจัดคอนเสิร์ต เพื่อครู...ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ รอบ ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ในการจัดคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้มอบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้สองครูเพลงศิลปินแห่งชาติ ต่อไป

          ​คอนเสิร์ต เพื่อครู ครั้งนี้เป็นการรวมตัวรวมใจของนักร้องและนักดนตรีทุกรุ่น โดยนำบทเพลงผลงานการประพันธ์ของครูชาลีและครูสุรพล มาขับร้อง ถ่ายทอดบทเพลงโดยศิลปินแห่งชาติ ชรินทร์ นันทนาคร รวงทอง ทองลั่นธม เศรษฐา ศิระฉายา วิรัช อยู่ถาวร ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี วินัย พันธุรักษ์ ร่วมด้วยนักร้องคุณภาพ สุดา ชื่นบาน ฉันทนา กิติยพันธ์ ศรวณี โพธิเทศ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ศรีไศล สุชาตวุฒิ  นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ โฉมฉาย อรุณฉาน ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล อุมาพร บัวพึ่ง จิตติมา เจือใจ ชรัส เฟื่องอารมย์ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร สุทธิพงษ์ วัฒนจัง กัณพล ปรีดามาโนช นนทิยา จิวบางป่า ไกรวิทย์ พุ่มสุโข อรวรรณ เย็นพูนสุข ดิเรก อมาตยกุล สุนทร สุจริตฉันท์ ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา วสุ แสงสิงแก้ว พริมรตา เดชอุดม อุเทน พรหมมินทร์ มนตรี แพร่ศิริพุฒิพงศ์  วิภู กำเหนิดดี ศรัณย์ คุ้งบรรพต พิมพ์พริมา วงษ์พรหม และศิลปินจาก The Golden Song สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา(โจ้) โชคชัย หมู่มาก(แอ๊ค) สปาย ภาสกรณ์ สิงห์ ดนุพงศ์ หลงสกุลณี (สิงห์) ซาจีร่า มูฮัมหมัด(เอ็มม่า) บรรเลงโดย วงเฉลิมราชย์ ควบคุมโดย อ.วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ) ร่วมด้วย เบิร์ด แดนเซอร์ พิธีกร โกมุท คงเทศ - สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

          โดยผู้ชมที่มีบัตรคอนเสิร์ตอยู่แล้วนั้น สามารถใช้บัตรใบเดิมในการเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตฯ ได้ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ท่านที่ยังไม่มีบัตรสามารถซื้อบัตรได้ที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. ๐-๒๒๒๕-๘๗๕๗-๘ , ๐-๒๖๒๓-๘๑๔๘-๙ และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร.๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา ๒,๐๐๐ บาท ๑,๕๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐ บาท และ ๕๐๐ บาท รายได้จากการจัดงานมอบสนับสนุนเป็นค่ารักษาพยาบาลให้สองครูเพลงศิลปินแห่งชาติต่อไป

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9