ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ศาลาเฉลิมกรุง เปิดเวทีอันทรงเกียรติรับสมัครผู้เข้าประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต (เพลงไทยสากล) โครงการ "ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง" ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม ถึงวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563ขอเชิญเยาวชนไทยชายและหญิง ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงอายุไม่เกิน 30 ปี สามารถออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจนและไม่เป็นนักร้องอาชีพหรือสังกัดค่ายเพลงใดๆ สมัครเข้าร่วมประกวดร้องเพลงเพลงไทยประทับใจในอดีตในโครงการ "ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563

โดยผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม ภาพถ่ายสีหน้าตรงขนาดโปสการ์ดจำนวน 2 รูป สำเนาบัตรประชาชน และซีดี(CD-Audio/MP3) บันทึกเสียงร้องเพลงตนเอง 1 เพลง โดยเลือกจาก 1ในเพลงที่กองประกวดกำหนดให้

ศาลาเฉลิมกรุงจะเริ่มทำการคัดเลือกรอบซีดีที่ผู้เข้าประกวดส่งมาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในเดือนกันยายน และประกวดคัดเลือกรอบแรกเดือนตุลาคม บนเวที “เฉลิมกรุง...เฉลิมพระเกียรติ” ณ ศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า และประกวดรอบชิงชนะเลิศในเดือนพฤศจิกายน ณ เวทีศาลาเฉลิมกรุง บรรเลงดนตรีโดยวงเฉลิมราชย์

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เงินสดและของรางวัลกว่า 100,000 บาท และจะได้ร่วมร้องเพลงบนเวทีศาลาเฉลิมกรุงในรายการศาลาเพลง - ศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับนักร้องและศิลปินคุณภาพ ทั้งนี้ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับการอบรมในเรื่องแนวทางการร้องเพลงที่ถูกต้อง จากครูเพลงศิลปินแห่งชาติ และนักร้องคุณภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นเป็นนักร้องอาชีพที่มีคุณภาพต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศาลาเฉลิมกรุง โทร. 0-2225-8757-8, 0-2623-8148

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9