ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรร้าน ๑๐๙ ณ ศูนย์การค้าดิโอลด์สยาม พลาซ่า และทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมาน ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรร้าน ๑๐๙ ณ ศูนย์การค้าดิโอลด์สยาม พลาซ่า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมาน ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 17.28 น.

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงศูนย์การค้าดิโอลด์สยาม พลาซ่า ทรงพระดำเนินเข้าภายในศูนย์การค้าทรงเยี่ยมชมร้าน ๑๐๙ ซึ่งตั้งอยู่บนเลขที่ ๑๐๙/๒/๗๖ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนฤมล ล้อมทอง ผู้จัดการร้าน ๑๐๙ หนึ่งศูนย์เก้า เข้าเฝ้า ฯ ทูลกล้า ฯ ถวายสินค้าของร้านและทอดพระเนตรสินค้าภายในร้าน
ทั้งนี้ ร้าน๑๐๙ (หนึ่ง ศูนย์ เก้า) เปิดดำเนินการเมื่อ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563 ซึ่งเป็นร้านในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยคณะกรรมการ บริษัท สหศีนิมา จำกัด(ศาลาเฉลิมกรุง) ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปิดร้านขึ้นภายในศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม บนเลขที่ ๑๐๙/๒/๗๖ อันเป็นที่มาของชื่อร้าน หนึ่งศูนย์เก้า เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากร้านจิตรลดา ให้มีความหลากหลายและเข้าถึงกลุ่มบุคคลต่างๆได้มากขึ้น ซึ่งภายในร้านนอกจากจะมีการจำหน่ายสินค้าจากร้านจิตรลดา แล้วยังมีสินค้าจากศาลาเฉลิมกรุงมาร่วมจำหน่ายด้วย อาทิ กระเป๋าป่านศรนารายณ์ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานคำแนะนำให้มีการนำป่านศรนารายณ์มาใช้ประโยชน์ด้านการจักสาน เพื่อเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงานด้านการเกษตรแล้ว มาเรียนรู้วิธีการจักสานป่านศรนารายณ์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง,ผ้าพันคอ แก้วน้ำ จานชามเซรามิค ตุ๊กตาผ้า ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย เสื้อผ้าไหมตัดเย็บสำเร็จรูป ร่ม รวมไปถึงสินค้าที่ระลึกอย่างฟิกเกอร์หนุมาน กุญแจรูปหัวโขน ร่ม แมกเนต เป็นต้น

จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาเฉลิมกรุง เพื่อทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมาน ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินมีพสกนิกรในพื้นที่ใกล้เคียงต่างมาเฝ้าฯ รับเสด็จเป็นจำนวนมาก ทรงแย้มพระสวรลโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชน ในการนี้ ทรงคล้องหน้ากากผ้าที่ทรงออกแบบด้วยพระองค์เองไว้ที่พระศอ และทรงพกแอลกอฮอล์เจลล้างมือขวดเล็กๆ ห้อยที่ข้อพระหัตถ์ตลอดเวลา ทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลัก New Normal ยุคโควิด-19
เมื่อเสด็จฯ ถึงศาลาเฉลิมกรุงนางเยาวลักษณ์ แพ่งสภา กรรมการบริษัท สหศีนิมา จำกัด เฝ้า ๆ รับเสด็จและถวายพวงมาลัย และนางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหศีนิมา จำกัด กราบบังคมทูลประวัติของโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

จากนั้นเสด็จฯ เข้าโรงมหรสพหลวง ทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมาน ทั้งหมด 6 องก์ ประกอบด้วยองก์ที่ 1 วานรอ่อนแรงด้วยสาปพระอุมา, องก์ที่ 2 ถวายตัวเป็นข้าฯรับอาสาสืบหนทาง, องก์ที่ 3 ล้างสหัสกุมาร, องก์ที่ 4 ขุนทหารถมศิลาจับมัจฉาอรทัย, องก์ที่ 5 กุมภัณฑ์พ่ายแพ้หนุมาน และ องก์ที่ 6 ขุนทหารครองพารา
ภายหลังทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานจบแล้ว พระราชทานช่อดอกไม้และของที่ระลึกแก่นักแสดง นักดนตรี นักพากย์ ผู้กำกับการแสดง ครอบครัวโขนศาลาเฉลิมกรุง และโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยไว้ให้อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป ด้วยทรงมีพระราชปณิธานตั้งมั่นที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านการอนุรักษ์โขนไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9