ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ศาลาเฉลิมกรุงขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย “ชุดศิลป์ไทย”

ศาลาเฉลิมกรุงขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย “ศิลป์ไทย” จัดแสดงต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ วันละ 3 รอบ รอบ 13.00 น. รอบ 14.30 น. และรอบ 16.00 น. ใช้เวลาในการแสดงรอบละ 25 นาที ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง  


โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 100 บาท สำหรับคนไทย เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าชมฟรี ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่หน้างานโดยไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดได้ที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร.​ 0-2225-8757-8,​0-2224-4499 และทางอินบ๊อกซ์เพจ FB ศาลาเฉลิมกรุง
ชมความวิจิตรงดงามของการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย สัมผัสกลิ่นอายของอารยธรรมความเจริญรุ่งเรืองของ 5 ยุคสมัย ในการแสดง “ชุดระบำโบราณคดี” ท่องเที่ยวไปกับสี่ภาคของประเทศไทย ชมความสวยงาม ความสนุก และความบันเทิง ที่สื่อให้เห็นถึงประเพณีและวัฒนธรรมผ่านการแสดงสี่ภาค “ชุดระบำสี่ภาค” ร่วมสืบสานแห่งจารีตธำรงเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยไปกับ “โขน” สุดยอดศิลปะ การแสดงชั้นสูง “ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา” 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง ในราคา 500 บาท ณ จุดจำหน่ายบัตรพระบรมมหาราชวัง โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับบัตรชมการแสดงโขนพร้อมด้วย สามารถนำบัตรมาเข้าชมการแสดงได้ที่ศาลาเฉลิมกรุงตามรอบที่จัดขึ้น โดยมีรถรางบริการรับนักท่องเที่ยว จอดรับอยู่บริเวณด้านหน้าประตูวิมานเทเวศร์ ซึ่งเป็นประตูทางออกของพระบรมมหาราชวัง

 

Khon Performance at Sala Chalermkrung Royal Theatre is a show staged to follow the footsteps of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua in preserving and carrying forward the nation’s high art form of classical dance. Apart from the show, Sala Chalermkrung it self, with a long history of more than five decades, has symbolically been an institute to present the nation’s arts and culture and its true identity. Through the years, various magnificent performances have been delicately executed for both locals and visitors to experience. One of the most prestigious performances, Khon, known as the masked dance drama from Thailand, was inscribed by UNESCO on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2018.

 


The performance of Khon at Sala Chalermkrung is carefully carried out to ensure its authenticity in all aspects; the traditional performing details, the related rituals, the high artistic value as Thai heritage and the quality as public entertainment. Gracefully and concisely preserved, the beauty of the dance moves and body language is accompanied by live traditional music and narrators’ singing on the side. The show is also enhanced  by  modern  stage  and  visual  techniques  with English  and Chinese subtitles provided throughout.

 


Foreign tourists visiting Thailand can buy tickets to see the Emerald Buddha Temple and the Grand Palace from ticket selling point at the palace. The 500 baht price  will include a ticket for Khon Performance at Sala Chalermkrung. There are three 25-minute performances daily, from Monday to Friday, at 13.00, 14.30, and 16.00. Tourists can bring tickets to the theatre or contact Sala Chalermkrung, 0-2224-4499. (www.salachalermkrung.com) There will be a shuttle bus waiting at Phiman Deves Gate of the palace (The main exit gate of the palace) for a one-way trip to the theatre, leaving 30 minutes before the starting of each performance.
ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9