ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

โขนภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey หนุมาน...ยกพลขึ้นจอ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นี้ ในโรงภาพยนตร์

โขนภาพยนตร์

HANUMAN White Monkey

หนุมาน...ยกพลขึ้นจอ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นี้ ในโรงภาพยนตร์

                      บริษัท สหศีนิมา จำกัด ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการจัดโครงการผลิตโขนภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ขึ้น ซึ่งเกิดจากแนวคิด “Goes Digital โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” โขนภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey คือก้าวแรกของวิวัฒนาการการแสดงโขนยุคใหม่ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นด้วยพลังการผลักดันจากบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลงานสร้างสรรค์งานวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ โดยการผสมผสานศิลปะการแสดงแบบวัฒนธรรมเดิมจากบนเวที กับความสามารถของเทคโนโลยี และเทคนิคพิเศษทางด้านดิจิทัลมาช่วยแต่งเติม เสริมสร้างจินตนาการให้บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์มีความสนุก ตื่นเต้น และน่าประทับใจยิ่งขึ้น ด้วยหวังว่าโขน ศิลปะการแสดงชั้นสูงจะส่งต่อ และเข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้น ทั่วถึงมากขึ้น และมีโอกาสที่จะจุดประกายให้เกิดความสนใจ ความรัก และความหวงแหนที่จะอนุรักษ์โขน และศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ของศิลปะการแสดงประจำชาติของไทยไปสู่สากล โดยใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์โขนจากหลากหลายสถาบัน และนักแสดงโขนจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงร่วมแสดง

           โขนภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey อำนวยการสร้างภาพยนตร์โดยนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหศีนิมา จำกัด กำกับภาพยนตร์โดย สาโรจน์ สุวัณณาคาร บทภาพยนตร์โดย สาโรจน์ สุวัณณาคาร - จรัญ พูลลาภ นำรูปแบบการแสดงโขน ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง มาเป็นหลักในการผลิตภาพยนตร์ ทั้งด้าน  การดำเนินเรื่อง การแต่งกาย ท่ารำแบบนาฏศิลป์ไทย รวมถึงขนบธรรมเนียม จารีตต่างๆ ที่ใช้ในการแสดงโขน โดยนำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ที่มีอยู่เดิม นำมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานทางวัฒนธรรมในรูปแบบภาพยนตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ เติมเต็มจินตนาการจากวรรณกรรมให้สมจริง และคนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึงผลงานทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ได้ทั่วโลก ด้วยการผสมผสานสิ่งที่มีอยู่เดิมและความเป็นสมัยใหม่เข้าด้วยกันนั้น เพื่อเป็นจุดเชื่อมทำให้การดำเนินเรื่องราวแบบภาพยนตร์สามารถดำเนินไปพร้อมกับจารีตดั้งเดิมของการแสดงโขน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์โขนที่มาด้วยฝีมือ ความรู้ และประสบการณ์ นำโดย รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ (ศิลปินแห่งชาติ) ผู้กำกับการแสดโขนศาลาเฉลิมกรุง พร้อมทั้งคณะครูที่ปรึกษาฝ่ายการแสดงโขนอีกหลายท่าน ร่วมมือกันหาจุดเชื่อมระหว่างความเป็นโขนและความเป็นภาพยนตร์ให้เข้ากันได้อย่างลงตัวและสวยงาม

           จุดสำคัญที่ทำให้เกิดแนวคิดในการผลิตโขนภาพยนตรต์คือ คนส่วนมากอาจคิดว่างานอนุรักษ์ต้องอยู่กับที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นงานอนุรักษ์สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ โขนซึ่งเป็นมรดกของโลก เป็นสิ่งที่ควรจะช่วยกันอนุรักษ์ เผยแพร่ และให้อยู่ร่วมกับคนไทยได้ในทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไป แต่โขนสามารถยืนหยัด และตามไปในทุกยุคได้ จากโขนที่หาชมยากสามารถทำให้เป็นภาพยนตร์ ไม่ว่าจะอยู่ในโลกใบนี้ ทุกคนสามารถรับชมได้ โดยนำความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาผสมผสานกันจนเกิดผลงานที่ทรงคุณค่าและเข้าถึงได้ง่าย การสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมในครั้งนี้ จึงเป็นการต่อยอดจากโขนฉากบนเวทีสู่จอภาพยนตร์ นับเป็นการนำศิลปะการแสดงโขนก้าวสู่วิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่ง

           โขนภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey จากมหากาพย์โลก รามายณะสู่รามเกียรติ์เรื่องราวการเดินทางของลิงขาว “หนุมาน”ทหารเอกของพระราม กับภารกิจที่ยิ่งใหญ่เพื่อดับไฟจอมมาร บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย ความกล้าหาญ ปฏิภาณไหวพริบ และสติปัญญา มิใช่เพียงคำตอบเดียวในการฟันฝ่าเพื่อหนทางแห่งชัยชนะ สิ่งไหนจริง สิ่งไหนลวง เป็นเรื่องราวของจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่สิ่งสุดท้าย… การค้นพบ “สัจธรรม” ที่แท้จริง ความพิเศษของการผลิตโขนภาพยนตร์เรื่องนี้ สิ่งที่ผู้ชมจะเห็นได้อย่างชัดเจนคือการออกแบบงานศิลป์ในภาพยนตร์ สร้างสรรค์งานภาพจาก Computer graphic โดยถอดรหัสและตีความจากเรื่องราวของโขนรามเกียรติ์ ผ่านวิธีการเล่าเรื่องในรูปแบบภาพยนตร์ ผสมผสานการดนตรีด้วยการนำดนตรีไทยแบบ “ปี่พาทย์” มาผสมผสานกับดนตรีแบบตะวันตกได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ ยังมีเสียงพากย์แบบที่ใช้ในการแสดงโขน การขับร้องเพลงไทย  และการแรป ครบทุกอรรถรส แสดงโดยนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง และนักแสดงที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์โขนจากสถาบันต่างๆ นอกจากนี้ได้ศิลปินรับเชิญพิเศษ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ มารับบทร้องและบทพากย์ของหนุมาน และร้องเพลงแรป (Rap) ถ่ายทอดลงในภาพยนตร์ ซึ่งถือว่าเป็นศิลปินที่มีความสามารถเพราะสามารถใช้เสียงได้อย่างหลากหลาย และยังช่วยส่งอารมณ์ความรู้สึกในการดูโขนภาพยนตร์ได้อย่างอรรถรส  โขนภาพยนตร์เรื่องนี้จึงนับว่าเป็นการดึงศักยภาพ ความสามารถ ฝีมือ ของนักแสดงออกมาให้คนไทยและคนทั้งโลกได้เห็นถึงคุณค่าของการเรียนศิลปะการแสดงที่ชื่อว่า “โขน” เพื่อช่วยกันรักษา พัฒนา ให้โขนสามารถวิวัฒนาการต่อไปไม่ว่าโลกจะปรับเปลี่ยนไปกี่ยุคสมัย

           เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการดำเนินตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโขน อีกประการสำคัญคือเป็นการดำเนินตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสืบทอดไปสู่เยาวชนของชาติต่อไป โขนภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey มีกำหนดเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ สยามภาวลัย เธียร์เตอร์ ชั้น ๖ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และจัดฉายรอบปกติในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า ทั่วประเทศ นักเรียน/นักศึกษา บัตรราคา ๗๐ บาท บุคคลทั่วไป บัตรราคา ๑๒๐ บาท (โรงภาพยนตร์ต่างจังหวัด ราคา ๑๐๐ บาท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร ๐-๒๒๒๔-๔๔๙๙     

 

เช็ครอบฉายภาพยนตร์ได้ที่ ---> Major Cineplex รอบฉายเมเจอร์ รอบหนัง จองตั๋ว หนังใหม่
และ รอบหนัง โขนภาพยนตร์ หนุมาน | SF Cinema City

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9