ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

บวงสรวงโขนพระราชทาน จ.เชียงราย เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการแสดงจริง วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย คุณหญิงจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะนักแสดงโขนจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการแสดงจริง วันอังคารที่ 14 และวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายชุดผ้าไทย ชุดไทยย้อนยุค ชุดผ้าพื้นเมือง หรือชุดสุภาพเข้าร่วมชมการแสดงโขนพระราชทาน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญกำแหง เพื่อส่งเสริมความงดงามของความเป็นไทย

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9