ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

บรรยากาศการแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญกำแหง แสดงโดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จัดแสดงขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 19.00 น. ที่ผ่านมา

บรรยากาศการแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญกำแหง แสดงโดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จัดแสดงขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 19.00 น. ที่ผ่านมา ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9