ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  วิทยาลัยนาฏศิลป และ วิทยาลัยเทคนิคการรถไฟ เมืองเหลี่ยวโจว เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

          วิทยาลัยนาฏศิลป ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคการรถไฟ เมืองเหลี่ยวโจว นำคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

          โขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) จัดแสดงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. ๐-๒๒๒๔-๔๔๙๙ และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com โทร. ๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖