ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำคณะอาจารย์และนักศึกษา เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รอบ ๑๙.๓๐ น ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

            โขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) จัดแสดงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. ๐-๒๒๒๔-๔๔๙๙ และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com โทร. ๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖