ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  โครงการ “รัตนโกสินทร์พอเพียง” เข้าชมเข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

          มูลนิธิยุวสถิรคุณ นำคณะผู้เข้าอบรมในโครงการ “รัตนโกสินทร์พอเพียง” จากทั่วประเทศ เข้าชมเข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


          โขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) จัดแสดงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. ๐-๒๒๒๔-๔๔๙๙ และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com โทร. ๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖