ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ(TTI) เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

          สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ(TTI) นำโดย นายคมสัน ประสมศรี นายกสมาคม TTI นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน(ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


         โขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) จัดแสดงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. ๐-๒๒๒๔-๔๔๙๙ และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com โทร. ๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖