ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  การแสดงละครพันทาง เรื่อง ราชาธิราช ตอน “สมิงพระรามอาสา” วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561

         มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้จัดการแสดงละครพันทางเรื่อง ราชาธิราช ตอน “สมิงพระรามอาสา” วรรณคดีจากพงศาวดาร ละครชุดพิเศษที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เปิดการแสดงถึง 110 รอบ ในปี 2495 เป็นละครที่ให้ข้อคิดครบทุกอรรถรส ความรัก ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญและความมีคุณธรรมประจำใจ กำกับการแสดงโดย ผศ.กฤษณา ภักดีเทวา ผู้รับบทบาทกามนี ปี 2495 ชมความสง่างามของกระบวนท่ารำ กระบวนท่ารบ ระหว่างทัพพม่าและทัพจีนที่หาชมยากยิ่ง ถ่ายทอดโดยนักแสดงชั้นนำ ฝ่ายกองทัพพม่า นำแสดงโดย พระเจ้าอังวะ : อิสระ ขาวละเอียด / วีรกร ศุขศาสตร์ สมิงพระราม : ภูกิจ พาสุนันท์ / ภุมรินทร์ มณีวงษ์ พระมเหสี : ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์ / พัชรินทร์ จันทรัดทัต พระราชธิดา : ฑิตฐิตา ปลั่งพงษ์พันธ์ ฝ่ายกองทัพจีน นำแสดงโดย พระเจ้ากรุงจีน : พหลยุทธ กนิษฐบุตร กามนี : จักราวุธ คงฟู / ปณต ปานสมุทร์ โจเปียว : จตุพร ภักดี ร่วมด้วย นักแสดงผู้บรรเลงและผู้ขับร้องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์