ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จทอดพระเนตรภาพยนตร์แห่งสยามประเทศ “สุริโยไท”รอบปฐมทัศน์

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพแห่งสยามประเทศ “สุริโยไท”รอบปฐมทัศน์ ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง
          นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการภาพยนตร์ไทยที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพยนตร์ไทยที่จัดฉาย ณ โรงภาพยนตร์ ทั้งนี้ด้วยภาพยนตร์ดังกล่าว คือ ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เรื่อง “สุริโยไท”
          ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ทอดพระเนตรภาพยนตร์เรื่อง “สุริโยไท” รอบปฐมทัศน์ ณ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง เมื่อค่ำวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมี ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ผู้กำกับการแสดงและนักแสดงเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ ด้วยความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้
          ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เรื่องยิ่งใหญ่แห่งสยามประเทศเรื่อง “สุริโยไท” ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงประทับใจในวีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยทัย ซึ่งยอมสละพระชนม์ชีพเพื่อประเทศชาติและพระสวามีอย่ากล้าหาญ สมควรเป็นแบบอย่างของชาวไทยทั้งประเทศ นอกจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ภาพยนตร์ไทยเรี่องนี้เป็นสื่อที่ทำให้คนไทยรู้สึกสนใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศชาติ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของตนเองมากยิ่งขึ้น