ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  การแสดงโขนพระราชทาน จ.เชียงใหม่ เรื่องรามเกียรติ์ "ชุด หนุมานชาญกำแหง" วันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาให้คณะโขนศาลาเฉลิมกรุง ไปจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปะการแสดงชั้นสูงประจำชาติไทยให้คนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวของจังหวัดได้ชมกัน
          ความน่ารักและกล้าหาญของหนุมาน กระบวนทัพลิงที่ตีลังกาคล่องแคล่ว ความสง่างามของกระบวนทัพพระรามและทัพทศกัณฐ์ ความงดงามของฝ่างนาง นักพากย์และนักดนตรี องค์ประกอบทุกอย่างของการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง เป็นที่ประทับใจและครองใจชาวเชียงใหม่ ผู้ชมแน่นขนัดทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เข้าชมการแสดงในการแสดงโขน ชุดหนุมานชาญกำแหง เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่