ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

          จบลงไปอย่างสวยงาม ท่ามกลางความชื่นชมของผู้ชมและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับชมความสามารถของผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดีตรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” ครั้งที่ 18 ปี 2562 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ศาลาเฉลิมกรุงและ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้ร่วมกันจัดขึ้น 

          ผลการตัดสินประเภทหญิง รางวัลชนะเลิศ สรวีย์ ธนพูนหิรัญ(น้องผิงผิง) จากเพลง “คนใจมาร”, รองชนะเลิศอันดับ 1 เบญญาภา สุวรรณชับรบ (น้องใบเตย) จากเพลง “ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง”, รองชนะเลิศอันดับ 2 วรรณวนัช กิตติวงษ์ไกรสิน (น้องไอซ์) จากเพลง “เธอเป็นหัวใจของฉัน”, ผลการตัดสินประเภทชาย รางวัลชนะเลิศ ชลธาร เซ็นเชาวนิช (น้องบาร็อก) จากเพลง “ไม่มีเสียงเรียกจากใจ”, รองชนะเลิศอันดับ 1 สกลภัทร พงษ์พานิช (น้องบาส) จากเพลง “โลกกับความรัก”, รองชนะเลิศอันดับ 2 พงศ์รวิชญ์ กระภูชัย (น้องปลื้ม) จากเพลง“ดาว”

          สำหรับการประกวดในรอบชิงชนะเลิศนี้ ได้รับเกียรติจากบรมครูเพลง และศิลปินแห่งชาติ จำนวน 15 ท่าน มาเป็นกรรมการในการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ อาทิ สุเทพ วงศ์กำแหง(ศิลปินแห่งชาติ), วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ), จินตนา สุขสถิตย์(ศิลปินแห่งชาติ), มนัส ปิติสานต์(ศิลปินแห่งชาติ), เยาวลักษณ์ แพ่งสภา, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, จิรวุฒิ กาญจนะผลิน, วินัย พันธุรักษ์, โฉมฉาย อรุณฉาน, ทิพย์วัลย์ โพธิ์ทองนาค ปิ่นภิบาล, บูรพา อารัมภีร, นคร วีระประวัติ, สมทรง สัจจาภิมุข, พจน์ ใจชาญสุขกิจ, ปิ่นศิริ ศิริปิ่น และอีกมากมายหลายท่านที่ช่วยส่งเสริมการจัดกิจกรรมมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศนี้