ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง รอบปฐมทัศน์

        มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) รอบปฐมทัศน์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ในการนี้ได้รับพระกรุณาคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จทอดพระเนตรการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง รอบปฐมทัศน์ โดยศาสตราจารย์(พิเศษ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา คุณจันทนี ธนรักษ์  คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เฝ้ารับเสด็จ และนางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย และสูจิบัตรการแสดง จากนั้น ศาสตราจารย์(พิเศษ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ภายหลังจบการแสดงทรงประทานช่อดอกไม่ให้แก่ผู้แทนนักแสดงและผู้กำกับการแสดง และทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะนักแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง บนเวทีการแสดง คณะกรรมการพร้อมด้วยคณะทำงาน นักแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง และผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก รู้สึกสำนึกในพระกรุณาคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อศิลปะการแสดงโขน และต่อโขนศาลาเฉลิมกรุงอย่างต่อเนื่อง นับเป็นกำลังใจสำคัญในการที่จะร่วมแรงร่วมใจกันทุ่มเททำงานเพื่อทำนุบำรุงนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาวไทย และเผยแพร่สู่สายตาของประชาคมโลก เพื่อความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยตลอดไป โดยนำรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ นำขึ้นถวายสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ต่อไป

        การแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุงจัดขึ้นเพื่อเป็นการเพื่อร่วมทำนุบำรุงนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและประชาคมโลก รวมทั้งยังเป็นการดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติด้วย นอกจาก “โขน” เป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทยแล้ว  สถานที่จัดแสดงคือ “ศาลาเฉลิมกรุง” แห่งนี้ ซึ่งเป็นโรงมหรสพหลวงที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษ และเป็นเสมือนสถาบันสัญลักษณ์แห่งการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ เริ่มเปิดการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุงมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จัดแสดงมาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เป็นคณะโขนที่ได้คัดเลือกศิลปินกว่า ๑๐๐ คน ที่ได้รับการฝึกฝนนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยจากหลากหลายสถาบันชั้นนำเข้ามาร่วมกันทำงาน ภายใต้การควบคุมดูแลและฝึกซ้อมของคณะครูผู้เชี่ยวชาญจาก วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และกรมศิลปากร เพื่อปรับพื้นฐานร่างกาย พละกำลัง วินัยการแสดงและจิตใจให้พร้อมในการสร้างสรรค์งานศิลปะ อันเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนานักแสดงโขนที่มีความมุ่งหมายจะเป็นนักแสดงโขนมืออาชีพ เพื่อการแสดงที่ยิ่งใหญ่ ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง อันเป็นการเผยแพร่สู่สายตาประชาคมโลกต่อไป

        ความพิเศษของการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมาน ปฐมบทแห่งจินตนาการรอบปฐมทัศน์ กำกับการแสดงโดย นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ (ศิลปินแห่งชาติ) และรับบทแสดงเป็นพระราม นางพิศมัย วิไลศักดิ์ (ศิลปินแห่งชาติ) รับบทแสดงเป็นพระอุมา และนายจรัญ พูลลาภ รับบทแสดงเป็นพระฤษีโคบุตร ร่วมด้วยนักแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง บรรเลงดนตรีไทยโดยวงโรหิตาจล จับตอนตั้งแต่กำเนิดหนุมาน ได้เป็นทหารเอกของพระราม  ช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะ พระรามจึงแต่งตั้งให้หนุมานเป็นพระยาอนุชิตจักรกฤษพิพรรธพงศา ให้ไปครองเมืองนพบุรี ถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงาม ดำเนินเรื่องราวสั้นกระชับด้วยการพากย์เจรจา ผสมผสานการแสดงโขนกับระบบเทคนิคพิเศษของฉากการแสดง สร้างสรรค์ขึ้นโดยมุ่งเน้นภาพลักษณ์ใหม่ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น แต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์เดิมไว้อย่างครบถ้วน โดยมีหนุมานเป็นตัวละครเอก  นำเข้าสู่เรื่องราวของรามเกียรติ์  ชมความงดงามของสวนแม่พระอุมา ฉากใต้น้ำที่สวยงามอลังการ สนุกสนานไปกับลีลาของหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ตื่นเต้นไปกับอิทธิ์ฤทธิ์ของหนุมานรบสหัสกุมาร ตื่นตาไปกับกระบวนทัพที่น่าอัศจรรย์ของพระราม