ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  โขน~ศาลาเฉลิมกรุง จัดแสดงในงานเกษียณผู้บริหาร SCG

        การแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุด สร้างนคราขีดขิน เป็นข้าบดินทร์ราชา จัด แสดงเนื่องในงานเกษียณผู้บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ สนามหญ้าหน้าวังลดาวัลย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์