ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  โขน~ศาลาเฉลิมกรุง จัดแสดงในงานแถลงข่าวโครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ”

        การแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง “ชุดมัจฉานุยุวราช” จัดแสดง เนื่องในงานแถลงข่าวโครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ สนามหญ้าหน้าวังลดาวัลย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

        โขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) จัดแสดงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. ๐-๒๒๒๔-๔๔๙๙ และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com โทร. ๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖