ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงานและชมโขน~ศาลาเฉลิมกรุง วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงานและร่วมชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

        โขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) จัดแสดงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. ๐-๒๒๒๔-๔๔๙๙ และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com โทร. ๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖