ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  สำนักงาน CSR จัดกิจกรรมพิเศษ "ชวนน้องไปดูโขน" วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

        สำนักงาน CSR ชมรมศิษย์เก่าหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นำโดย พลเอกธันวาคม ทิพยจันทร์ จัดกิจกรรม พิเศษ "ชวนน้องไปดูโขน" นำน้องๆ เด็กด้อยโอกาสจากบ้านต่างๆ เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุด หนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) รอบพิเศษ วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รอบ ๑๐.๐๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

        โขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) จัดแสดงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. ๐-๒๒๒๔-๔๔๙๙ และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com โทร. ๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖