ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  คณะกรรมาธิการสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรมนำเยาวชนเข้าชมการแสดงโขนรอบพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

        คณะกรรมาธิการสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรมโครงการเสวนา และนำเยาวชน เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) รอบพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

        โขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) จัดแสดงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. ๐-๒๒๒๔-๔๔๙๙ และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com โทร. ๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖