ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  คณะครูและเยาวชนในโครงการ “เดินทางตามรอยพ่อ” จำนวนทั้งสิ้น ๘ กลุ่ม เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

        สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กองกิจการสังคม ๒ นำคณะครูและเยาวชนในโครงการ “เดินทางตามรอยพ่อ” จากจังหวัดยะลา เชียงราย กระบี่ แม่ฮ่องสอน อุบลราชธานี เชียงใหม่ นราธิวาส และปัตตานี รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘ กลุ่ม เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) ระหว่างวันที่ ๓ มีนาคม - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

        โขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) จัดแสดงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. ๐-๒๒๒๔-๔๔๙๙ และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com โทร. ๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖