ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  การแสดงดนตรีวนาสินธุ์ ครั้งที่ 4 "ในดวงใจนิรันดร์" วันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

          สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์ฯ จัดการแสดงดนตรีวนาสินธุ์ ครั้งที่ 4 "ในดวงใจนิรันดร์" วันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระราชวังพญาไท เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงเป็น "อัครศิลปิน" โดย 3 ศิลปินแห่งชาติ และนักร้องคุณภาพ ร่วมด้วยนักร้องจากกองดุริยางค์ 4 เหล่าทัพ และนักร้องประสานเสียงจาก 3 สถาบัน พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ อ.สันทัด ตัณฑนันทน์ - อ.นนท์ บูรณสมภพ บรรเลงโดยวงดนตรีเฉลิมราชย์