ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  คอนเสิร์ต “สองวัยใจเดียวกัน” ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

          สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส จัดคอนเสิร์ต “สองวัยใจเดียวกัน” ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 รอบ 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
          ปรากฏการณ์รวมตัวอีกครั้งของนักร้องรุ่นครูและรุ่นศิษย์ ร่วมประชันเสียงร้องในเพลงหลากหลายคู่ ทั้งคู่น่ารัก คู่หวาน คู่ประทับใจ รุ่นครู นำโดย 5 ศิลปินแห่งชาติ สุเทพ วงศ์กำแหง, สวลี ผกาพันธุ์, ชรินทร์ นันทนาคร, จินตนา สุขสถิตย์, เศรษฐา ศิระฉายา และนักร้องคุณภาพรุ่นใหญ่ วินัย พันธุรักษ์, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, ศรีไศล สุชาติวุฒิ, โฉมฉาย อรุณฉาน, ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล, สุดา ชื่นบาน, วิยะดา โกมารกุล ณ นคร, จิตติมา เจือใจ, อุมาพร บัวพึ่ง, นราธิป กาญจนวัฒน์, วสุ แสงสิงแก้ว(จิ๊ป), ไกรวิทย์ พุ่มสุโข
        รุ่นศิษย์ นำโดย สุทธิพงษ์ วัฒนจัง(ชมพู ฟรุ๊ตตี้), กัณพล ปรีดามาโนช(ปิง ฟรุ๊ตตี้), สุชาติ ชวางกูร(ต้น), อุเทน พรหมมินทร์(เท่ห์), พุทธธิดา ศิระฉายา(อีฟ), พริมรตา เดชอุดม(จ๊ะจ๋า), พชรพล จั่นเที่ยง(วิทย์ AF), พัดชา อเนกอายุวัฒน์(พัดชา AF), วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล(แม็ค AF), ภัทรภณ โตอุ่น(รอน AF), ศรัณย์ คุ้งบรรพต (โน้ต), วิตดิวัต พันธุรักษ์(ต็อง) และนักร้องชนะเลิศจากเวทีศาลาเฉลิมกรุง ภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์(เมจิ), ศุภกิจ กัลยาณกุล(เข้ม), ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์(สปาย), กนกวรรณ อินทรพัฒน์(อุ๊บอิ๊บ), พรทิพย์ พันตาวงษ์(พลอย), เพลงประพันธ์ กิ่งทอง(กีต้าร์) บรรเลงโดย วงต้นเสียง - ปธัย วิจิตรเวชการ พิธีกร สุทธิพงษ์ วัฒนจัง - ผัดไท(ดีใจ ดีดีดี)
          รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตสมทบทุน สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป