ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  พิธีสวดพระอภิธรรม ศิลปินแห่งชาติ สวลี ผกาพันธุ์ (คืนที่ 6) วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561

          หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม ศิลปินแห่งชาติ สวลี ผกาพันธุ์ (คืนที่ 6)โดยมี บริษัท สหศีนิมา จำกัด (ศาลาเฉลิมกรุง) โดย นฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณสวลี ผกาพันธุ์ (ศิลปินแห่งชาติ) ร่วมกับ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สุเทพ วงศ์กำแหง(ศิลปินแห่งชาติ) นายกสมาคมฯ, มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส โดย เศรษฐา ศิระฉายา(ศิลปินแห่งชาติ) ประธานมูลนิธิ ฯ, วงดนตรีเฉลิมราชย์ โดย วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ) ผู้ควบคุมวง, สมาคมดนตรีแห่งประเทศฯ โดย โล ธุระวณิชย์ ผู้แทนสมาคมฯ และผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม ร่วมเป็นเจ้าภาพ และมีบุคคลในวงการบันเทิงเข้าร่วมงานเพื่อแสดงความอาลัย คุณสวลี ผกาพันธุ์ อย่างแน่นขนัด อาทิ ชรินทร์ นันทนาคร(ศิลปินแห่งชาติ), จินตนา สุขสถิตย์(ศิลปินแห่งชาติ), หม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา, เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์, พรพิชิต พัฒนถาบุตร, วินัย พันธุรักษ์, ผุสดี วงศ์กำแหง, อรัญญา นามวงศ์, ธานินทร์ อินทรเทพ, วีณา เชิดบุญชาติ, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, ศรีไศล สุชาติวุฒิ, อุมาพร บัวพึ่ง, ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล, ศรวณี โพธิเทศ, สุดา ชื่นบาน, จิตติมา เจือใจ, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, โฉมฉาย อรุณฉาน, บูรพา -  ดร.ญาดา อารัมภีร, ฉวีวรรณ ทองแย้ม, สุทธิพงษ์ (ชมพู ฟรุ๊ตตี้) - จุฑามาศ วัฒนจัง, ปิง ฟรุ๊ตตี้, สุชาติ ชวางกูร, กวาง กมลชนก, เจินเจิน บุญสูงเนิน, โจ้ สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา, อุเทน พรหมมินทร์, ไกรวิทย์ พุ่มสุโข, นนทิยา จิวบางป่า, แหม่ม พัชริดา, น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, เทวัญ ทรัพย์แสนยากร, รุ่งโรจน์  ดุลลาพันธ์, ประดิษฐ์ สมดังเจตน์, ประสาร อรัญโสต ฯลฯ โดยมีบุตรและธิดาให้การต้อนรับ ณ อาคารพระครูประจักษ์ วัดธาตุทอง