ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  1. พระกนิษฐาในสมเด็จพระราชาธิบดี แห่งราชอาณาจักรตองกา พร้อมด้วยพระนัดดา เสด็จทอดพระเนตรการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมานชาญกำแหง

    Her Royal Highness Princess Saloto Pilolova Tuita พระกนิษฐาในสมเด็จพระราชาธิบดี แห่งราชอาณาจักรตองกา พร้อมด้วยพระนัดดา เสด็จทอดพระเนตรการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมานชาญกำแหง วันเสาร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง
    อ่านต่อ
    ปิด

    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตร การแสดงโขนชุดพิเศษ “กำแหงหนุมานข้าราชบริพารผู้ภักดี”

    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตร การแสดงโขนชุดพิเศษ “กำแหงหนุมานข้าราชบริพารผู้ภักดี”เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ๗ ปี ศาลาเฉลิมกรุง และครบรอบ๓ ปี มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง วันพุธที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง
    อ่านต่อ
    ปิด