ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  การแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง รอบนักท่องเที่ยวพระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ – วันศุกร์ วันละ 5 รอบ ได้แก่เวลา 10.30 น. /13.00 น. /14.30 น. /16.00 น. /17.30น.สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน การจัดการแสดงคือศาลาเฉลิมพระมหากษัตริย์ในกรุงโรม ศิลปะการนำเสนอด้วยรูปแบบของการแสดงอันวิจิตรตระการตาที่ถูกต้องตามจารีตแบบแผนที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้รับชมการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ “ โขน” ของประเทศไทยได้รับการประกาศจาก“ ยูนิสโก”“ โขนไทย” (โขน, มาสค์เรดดราม่าดราม่าในประเทศไทย) 'ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมของมน ษยชาติ (ไม่มีตัวตนมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ)

การจัดการแสดงโขนศาลาเฉลิมฉลองการจัดแสดงอัตชีวประวัติของคนไทยที่น่าสนใจในการแสดงและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง (ความจริง) (บันเทิง) ธำรงรักษาความมั่นใจในการเดินทางไปต่างประเทศการแสดงความยินดีและความทุกข์ยาก ที่สวยงามรวดเร็วกระชับดนตรีไทยบรรเลงสดใช้การแสดงความสามารถในการถ่ายทอดเสียงของผู้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยให้ความเห็นของผู้เล่นที่มีความละเอียดอ่อน ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่ออธิบายเรื่องราวตลอดการแสดง

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามมหาราชและวังมหาราชวังในราคา 500 บาท รอบนักท่องเที่ยวที่จัดเป็นพิเศษขึ้นมา ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงเวียนนาระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์จัดแสดงวันละ 5 รอบไ ้แก่เวลา 10.30 น / 13.00 น. / 14.30 น. / 16.00 น. และ 17.30 น. ความยาวการแสดงรอบ 25 นาทีนักท่องเที่ยวสามารถนำบัตรเข้าชมการแสดงโขนตามรอบที่กำหนดได้ที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงโทรศัพท์ 0-2224-4499 (www.salachalermkrung.com) โดยมี รถบริการรับนักท่องเที่ยวจอดอยู่บริเวณด้านหน้าประตูวิมานเทเวศร์เป็นประตูทางออกมหาราชวัง

“ โขน” นาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยมีมา แต่โบราณกาลถือกำเนิดมาจากการคล้ำดึกดำบรรพ์หรือชักนาคดึกดำบรรพ์และการแสดงหนังใหญ่นำมาสู่การแสดง

เรื่องย่อ
ณ สวนของที่คุณพระอุมามเหสีของมหาเทพอิศวรคุณหนุมานเที่ยวเล่นเข้าไปในห้างหุ้นส่วนจำกัดสวนที่คุณพระอุมาเที่ยวเก็บผลไม้กินโดยมิได้รับอนุญาตที่คุณพระอุมาจึงสาปคุณหนุมานให้อ่อนกำลังฤทธิ์ลง แต่ยังคุณเมตตาให้โอกาสคุณหนุมานได้กำลังฤทธิ์ กลับคืนเมื่อพบพระรามลูบหัวจอนหางสามครั้งครุฑหนุมานที่ได้มาพบกับพระรามด้วยความภักดี หล่าญาติมิตรและกองทัพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อสร้างพานข้ามถนนไปยังกรุงโรม แต่ยังคงอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ต้องจับนางสุพรรณมัจฉาและสามารถสร้างทางเดินที่ได้รับรางวัลมาแล้วและกรีฑาทัตเข้าต่อสู้กัน

ซื้อบัตรเข้าชมงาน

ศาลาเฉลิมกรุง
เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา : 9.00 น. – 18.00 น.

การเดินทาง

ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา
โทร. 0-2262-3456

เข้าสู่เว็บไซต์ Thaiticket Major