ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

การแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน รอบนักท่องเที่ยวพระบรมมหาราชวัง

          ขอเชิญชมการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน รอบนักท่องเที่ยวพระบรมมหาราชวัง โดยท่องเที่ยวพระบรมมหาราชวัง สามารถซื้อบัตรได้ที่จุดจำหน่ายบัตรพระบรมมหาราชวัง ในราคาพิเศษ 500 บาท นักท่องเที่ยวจะได้รับบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และบัตรเข้าชมการแสดงโขน ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งตัดการแสดงในระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ จัดแสดงวันละจำนวน 3 รอบ ได้แก่เวลา 13.00 น. /14.30 น. และ 16.00 น.  ความยาวการแสดงรอบละ 25 นาที โดยบัตรเข้าชมการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงมีอายุใช้ได้ 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อบัตร พร้อมนี้ศาลาเฉลิมกรุงได้จัดรถบริการรับนักท่องเที่ยว ณ บริเวณด้านหน้าประตูวิมานเทเวศร์ ซึ่งเป็นประตูทางออกของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังด้วย

       สำหรับคนไทยที่สนใจเข้าชมการแสดงโขน สามารถซื้อบัตรได้ที่จุดจำหน่ายบัตรศาลาเฉลิมกรุง ในราคา 100 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2224-4499 


ซื้อบัตรเข้าชมงาน

  • เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

    โทร. : 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9