ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
Slide background

Slide background

โขน ศาลาเฉลิมกรุง

ชุด "หนุมาน" (ปฐมบทแห่งจินตนาการ

Slide background

หนุมาน

"ข้าฯ คือหนุมานบุตรของพระพาย จะขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป"

Slide background

ประชาสัมพันธ์

ศาลาเฉลิมกรุงขอเชิญประชาชนที่สนใจชมการแสดงโขนพระราชทาน โดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด "ฉลองนคร เฉลิมราช พระจักรี" วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

ศาลาเฉลิมกรุงขอเชิญประชาชนที่สนใจชมการแสดงโขนพระราชทาน โดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด "ฉลองนคร เฉลิมราช พระจักรี" วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

กิจกรรม

การประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดีตรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” ครั้งที่ 18 ปี 2562 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้อง

การประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดีตรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” ครั้งที่ 18 ปี 2562 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยศาลาเฉลิมกรุงและ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้ร่วมกันจัดขึ้น