ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  ครบรอบ 90 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง วันที่ 2 กรกฎาคม 2566

90 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระราชทาน “ศาลาเฉลิมกรุง” เป็นโรงมหรสพหลวงแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กรฎาคม 2476 โดยช่วงเช้าวันนี้ ศาลาเฉลิมกรุงได้จัดพิธีทางศาสนา เริ่มด้วย เวลา 08.00 น. “พิธีสงฆ์” ณ เวทีศาลาเฉลิมกรุง ต่อด้วยเวลา 09.09 น. “พิธีบวงสรวง” ณ บริเวณด้านหน้าศาลาเฉลิมกรุง พร้อมจัดการแสดงรำบวงสรวง ชุดพระผู้สร้างหนุมานประทานพร โดยนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง มีหนุมานตัวละครเอกในเรื่องรามเกียรติ์ อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ได้มาอำนวยพรพร้อมทั้งเชิญเทวะจตุโลกบาลผู้คุ้มภัย ปกปักและรักษาโลกมนุษย์ทั้งสี่ทิศ คือ พระอินทร์ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวเวสสุวัณ เสด็จจากทิพย์พิมานมาร่วมประทานพร ให้ศาลาเฉลิมกรุงสถิตสถาวร รุ่งเรือง เจริญก้าวหน้า ธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ดนตรีสืบไป

จากนั้นเวลา 10.00 น. ได้มีพิธีมอบทุนสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ศิลปินที่ประสบปัญหาทางด้านสุขภาพ และมอบทุนการศึกษาจากกองทุนนาฏดุริยางคศิลปไทย “มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง” ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2566 และมอบทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนักแสดงอาวุโส “มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง” เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลต่อไป

ปิดท้ายวันดีๆ ด้วยการแสดงเฉลิมฉลอง 90 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ด้วยศิลปะการแสดงพื้นบ้าน “ลิเกโรงใหญ่” “คณะพงษ์ศักดิ์ สวนศรี” เรื่อง “เพื่อนแก้ว เมียขวัญ” ผลงานลิเกเรื่องเอกของ อ.หอมหวล นาคศิริ ที่โด่งดังและแสดงต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกว่า 100 ปี นำเสนอเรื่องราวที่สนุกสนานเข้าใจได้ง่าย บอกเล่าเรื่องราวสมัยอโยธยาราชธานีรุ่งเรือง ที่สื่อถึงความรักชาติบ้านเมือง รักเพื่อน รักครอบครัว ปกป้องผืนแผ่นดินอโยธยาราชธานี ถ่ายทอดความบันเทิงครบทุกอรรถรส ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เรียบเรียงใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยและกำกับการแสดง โดย อาจารย์พงษ์ศักดิ์ สวนศรี

ด้วยความผูกพันกับหลายสิ่งหลายอย่างจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 90 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามอยู่คู่กับกรุงเทพมหานคร เป็นเสมือนบันทึกในหน้าตำนานแห่งประวัติศาสตร์และสังคมไทยของกรุงเทพมหานครสืบไป