ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

โขน~ศาลาเฉลิมกรุง ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ “ครอบครัวสุขสันต์...ชวนกันมาดูโขน” วันเสาร์ที่ 8 และ วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560

“ครอบครัวสุขสันต์...ชวนกันมาดูโขน” วันเสาร์ที่ 8 และ วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 รอบ 14.00 น. ปิดฉากไปเรียบร้อยสำหรับกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต์...ชวนกันมาดูโขน” ที่มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อต้อนรับวันปีใหม่ไทยในเทศกาลสงกรานต์ โดยโชว์สุดยอดศิลปะการแสดงประจำชาติของไทยในการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) เมื่อวันเสาร์ที่ 8 และ วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 รอบ 14.00 น.ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


โครงการ "เดินทางตามรอยพ่อ" จ.เชียงรายและตาก เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ฝ่ายกิจการสังคม นำคณะครูและเยาวชนในโครงการ "เดินทางตามรอยพ่อ" จาก จ.เชียงราย และ จ.ตาก เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง