ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ แม่ฮ่องสอน เข้าชมโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ รอบ ๑๐.๐๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส เข้าชมโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ นำคณะครูและนักเรียน จำนวน ๒๑ คน เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง