ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

สำนักงาน CSR จัดกิจกรรมพิเศษ "ชวนน้องไปดูโขน" วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สำนักงาน CSR ชมรมศิษย์เก่าหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นำโดย พลเอกธันวาคม ทิพยจันทร์ จัดกิจกรรมพิเศษ "ชวนน้องไปดูโขน" นำน้องๆ เด็กด้อยโอกาสจากบ้านต่างๆ เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุด หนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) รอบพิเศษ วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รอบ ๑๐.๐๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงานและชมโขน~ศาลาเฉลิมกรุง วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงาน และร่วมชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


'ไทยยามาฮ่ามอเตอร์' นำกลุ่ม'บิ๊กไบค์'เข้าชมโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด นำสมาชิกกลุ่ม YAMAHA RIDERS CLUB เข้าชมการแสดง โขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) โดยนำรถจักยานยนต์บิ๊กไบค์เข้าจอดบริเวณด้านหน้าศาลาเฉลิมกรุง วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง