ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

คณะครูและเยาวชนในโครงการ “เดินทางตามรอยพ่อ” จำนวนทั้งสิ้น ๘ กลุ่ม เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กองกิจการสังคม ๒ นำคณะครูและเยาวชนในโครงการ “เดินทางตามรอยพ่อ” จากจังหวัดยะลา เชียงราย กระบี่ แม่ฮ่องสอน อุบลราชธานี เชียงใหม่ นราธิวาส และปัตตานี รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘ กลุ่ม เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) ระหว่างวันที่ ๓ มีนาคม - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


ศาลาเฉลิมกรุง จัดคอนเสิร์ตการกุศล 'For Friend' หารายได้ช่วย 'รัชชัย รัชตะนาวิน'

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานี้ ศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ เพื่อนพ้องศิลปิน รวมใจจัดคอนเสิร์ตการกุศลด้วยความรัก...จากใจ... เพื่อนช่วยเพื่อน ในคอนเสิร์ต "For Friend" เพื่อให้กำลังใจเพื่อนศิลปิน รัชชัย รัชตะนาวิน สมาชิกของวง ซิลเวอร์ แซนด์ ที่ตอนนี้กำลังป่วยอยู่


พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง รอบปฐมทัศน์

มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) รอบปฐมทัศน์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ในการนี้ได้รับพระกรุณาคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง รอบปฐมทัศน์