ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

โครงการ “รัตนโกสินทร์พอเพียง” เข้าชมเข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

มูลนิธิยุวสถิรคุณ นำคณะผู้เข้าอบรมในโครงการ “รัตนโกสินทร์พอเพียง” จากทั่วประเทศ จำนวน ๕ คณะ เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


คอนเสิร์ต “สองวัยใจเดียวกัน” ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส จัดคอนเสิร์ต “สองวัยใจเดียวกัน” ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 รอบ 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


งานแถลงข่าว คอนเสิร์ต “สองวัยใจเดียวกัน” ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 24 มกราคม 2561

งานแถลงข่าว คอนเสิร์ต “สองวัยใจเดียวกัน” ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแสดง อาคาร 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดี-รังสิต