ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  SPECIAL EVENT

นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เข้าชมการแสดง โขน~ศาลาเฉลิมกรุง

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รอบ ๑๙.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


คณะครูและนักเรียนต้นแบบโครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง

คณะครูและนักเรียนต้นแบบจากทั่วประเทศในโครงการ “เธอคือแรงบันดาลใจ” เข้าชมการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รอบ ๑๙.๓๐ น.ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง


โขน~ศาลาเฉลิมกรุง จัดแสดงในงานเกษียณผู้บริหาร SCG

การแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุด สร้างนคราขีดขิน เป็นข้าบดินทร์ราชา จัด แสดงเนื่องในงานเกษียณผู้บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ สนามหญ้าหน้าวังลดาวัลย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์